If you need translation please call the school and ask. 
The main school number is: 763-404-8200.

Haddii aad rabto in luqada Somaliga laguugu turjumo fadlan soo wac iskoolka. Mahad sanid